MENU
INFORMACJE
INSTYTUCJA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
WNIOSKI DO POBRANIA
SIEĆ DRÓG I MOSTÓW
POZOSTAƁE INFORMACJE
INSTRUKCJA OBSƁUGI
REDAKCJA
SZUKAJ
STATYSTYKA
INWESTYCJE PROW
PRZEBUDOWA DRÓG
SPRAWOZDANIE Z DZIAƁALNOƚCI JEDNOSTKI
DEKLARACJA DOSTĘPNOƚCI
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOƚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ZAMKNIĘCIU DROGI
     RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOƚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO Drukuj... 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOƚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Osoba odpowiedzialna za treƛć: nieznana
Osoba publikująca: Renata Kawa
Data publikacji: 2021-03-22ZaƂączniki:

 1. Raport o stanie zapewnienia dostępnoƛci podmiotu publicznego