MENU
INFORMACJE
INSTYTUCJA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
WNIOSKI DO POBRANIA
SIEĆ DRÓG I MOSTÓW
POZOSTAƁE INFORMACJE
INSTRUKCJA OBSƁUGI
REDAKCJA
SZUKAJ
STATYSTYKA
INWESTYCJE PROW
PRZEBUDOWA DRÓG
SPRAWOZDANIE Z DZIAƁALNOƚCI JEDNOSTKI
DEKLARACJA DOSTĘPNOƚCI
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOƚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ZAMKNIĘCIU DROGI
     SPRAWOZDANIE Z DZIAƁALNOƚCI JEDNOSTKI Drukuj... 

Sprawozdanie z dziaƂalnoƛci jednostki za 2018 rok

Osoba odpowiedzialna za treƛć: MaƂgorzata Gazda
Osoba publikująca: Renata Kawa
Data publikacji: 2019-05-06

 Nazwa pozycji Data
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 2019-05-06
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 2020-05-20
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 2021-05-13
Sprawozdanie finansowe za rok 2021 2022-04-29